Darul Iftah Ahle Sunnat (Fiqha Shafaee)

Full Version: GENERAL QUESTIONS
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.

GENERAL QUESTIONS

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Important threads

 1. jandar ki tasweer khichna??? (2 Replies)

Threads

 1. Hazrat agar koi Non Muslim dost ghr aate waqt tohfatan kuch fruits wagera lae to ise (1 Reply)
 2. sawal hai ke kohi muslim hai jo kabhi 5 waqt ki namaz parta hai na juma ki namaz part (1 Reply)
 3. Kasam khana kaisa hai. R ager jhuti kasam khai ho to uska kaffara kaisa hai (1 Reply)
 4. kaatey hue nakhoono ka kya hukum hai (1 Reply)
 5. duff jhanj ke saath bajana jaiz ya najaiz (1 Reply)
 6. Aaj kal log English Tiolet Banaty Ab Kya Woh Istimaal karna Jaiz hia??? (1 Reply)
 7. Lipstick lagana kaise jayez ho Gaya lipstick toh bore janwar ke charbi se Banti hai (1 Reply)
 8. mobile me jo loan 5 ya 10 rupees milte hai Lena jayaz hai (1 Reply)
 9. kya Islam me surname change kr sakte? (1 Reply)
 10. jab dua pad ke toilet me jate hain to dunya bhar ke kabi achche bhi khayaal aate hai (1 Reply)
 11. Car ? per jo koi Quraan Ki aayat, Darood ya kidi wali ka naam likhta hai to kya aisa (1 Reply)
 12. KYA LIPSTICK LAGANA AWRAT KO JAIZ HIA??? (1 Reply)
 13. kya mard sona pehan sakta hai (1 Reply)
 14. Hazrat daff bajana kaisa shafii maslat mai kya iski izazat hai (1 Reply)
 15. Kya haram ko haram samajh kar amal karne wala FASIQ kehlayega? (1 Reply)
 16. jis shaks par maraz mout ki halat me pahunch chuka he use kya kya cheez karna chahiye (1 Reply)
 17. zikr e qalbi aur zikr e lisani kya hai (0 Replies)
 18. shafii ki nasdeek makrooh awqaat kitne hai aur kounse hain (0 Replies)
 19. sulus e quraan ki surat ko kehte hain (0 Replies)
 20. muharram ke 10 dino mein nakhon aur baal kaatna kaisa hai (0 Replies)
 21. kya muharram ke 10 dino mein shaadi aur mangni kar sakte hain (0 Replies)
 22. ek saath do azaan ki awaaz aa rahi ho to kis azaan ka jawaab diya jaega (0 Replies)
 23. Aazaan ke waqt khana khaana kaisa (0 Replies)
 24. agar yakeen ho ke cheez chori ki hai to usse khareedna kaisa (0 Replies)
 25. Maslak e shafii mein koi cheez wajib bhi hai ? (0 Replies)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Reference URL's