Darul Iftah Ahle Sunnat (Fiqha Shafaee)

Full Version: NAMAAZ KE MASAIL
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.

NAMAAZ KE MASAIL

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Threads

 1. Sajda e tilawat ko kis trah Ada kare ? Kya niyat karna chaiye?Taqbeer kahna chaiy (1 Reply)
 2. Jab ham namaz ada karte hai to usme shafi'i maslak ke hisaab se haat bandne ka sahi t (1 Reply)
 3. Namaz, bigair topi (cap) ke padhna kaisa hai? Kya koi hadees aisi bhi hai, jaha hame (1 Reply)
 4. mufti saheb kiya namaaz de dauraan chink aaye to kiya kahna hai (1 Reply)
 5. Huzoor arz ye hai k ruku ke baad sajde me jaate waqt hatho se pajeme ko thoda upar ka (1 Reply)
 6. Isha ki farz namaz padne ke baad 2 rakat sunnat e mokedda pade aur vitr naa ada kiya (1 Reply)
 7. kazaye umri ka tarika kya hai. Zara hosake to tafsil me bataye. Jazaak Allah (1 Reply)
 8. Hazrat kya sha'fai me jeans ya pant ko namaz me fold kar ke namaz pade to kya namaz a (1 Reply)
 9. Agar Fazr ki Farz Namaaz mein Dua e Qunoot bhul gaye aur Sajda e sahu bhi bhul gaye t (1 Reply)
 10. farz namazein qaza kab hoti hai .. Qaza namaz Ki niyyat kaise kare ?? Aur bilfarz faj (1 Reply)
 11. Daant me phasa hua tukda agar nigal liya jaae to kya namaaz hogi ? (0 Replies)
 12. kya kasraat se sunnat chod sakte hai farz namaz ki qada ke liye (1 Reply)
 13. hazrat tashahudd me daroode ibrahimi ke baad vali duaa yaad nahi hai kya me rabbana (3 Replies)
 14. agar kisi shaks ki 5 saal ya 10 saal ki Qaza umri baqi ho aur agar wo use ada karne k (1 Reply)
 15. shafii fiqh me rafadain karte waqt hathon ko kaha tak uthayein (0 Replies)
 16. namaaz mein jalsa e isterahat na karna kaisa hai (0 Replies)
 17. Makrooh waqt mein quran aur namaaz padhna kaisa (0 Replies)
 18. azaan tarji ke saath di jaati hai kya ye hamesha aisa hi dena hai (0 Replies)
 19. kya namaaz e asar ke baad koi namaaz padh sakte hain (0 Replies)
 20. namaaz mein ruku ke baad aur dono sajdon ke darmiyan konsi dua padhna chahiye (0 Replies)
 21. jamaat mein jo beech me shamil hua to wajahtu kabse padega ? (0 Replies)
 22. namaaz me surah fatiha padhi ya nahi ye shaq aaye to kya karein (0 Replies)
 23. fajr ki namaaz mein dua e qunoot yaad nahi to kya karein (0 Replies)
 24. maslak e shafii mein zawaal ke khatam hone ke baad kitne der baad azaan dena behtar h (0 Replies)
 25. shafii mein shuru me sana padhna hota hai ya ye sirf hanafiyon k liye hain (0 Replies)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Reference URL's