Darul Iftah Ahle Sunnat (Fiqha Shafaee)
mannat mante hai ki ladka hoga to kan me baali pehnayenge aur fir jab ladka paida hot - Printable Version

+- Darul Iftah Ahle Sunnat (Fiqha Shafaee) (http://www.shafaeefiqh.net)
+-- Forum: ANSWERS TO YOUR QUESTIONS BY MUFTI SAHAB (/forumdisplay.php?fid=42)
+--- Forum: AQAID (/forumdisplay.php?fid=91)
+--- Thread: mannat mante hai ki ladka hoga to kan me baali pehnayenge aur fir jab ladka paida hot (/showthread.php?tid=1451)mannat mante hai ki ladka hoga to kan me baali pehnayenge aur fir jab ladka paida hot - aarifwaghoo - 16-03-2015 09:36 AM

mannat mante hai ki ladka hoga to kan me baali pehnayenge aur fir jab ladka paida hota hai to uske ek ya dono kaan me ched karke baali pehnate hai. Ye karna kaisa?


RE: mannat mante hai ki ladka hoga to kan me baali pehnayenge aur fir jab ladka paida hot - aarifwaghoo - 16-03-2015 09:36 AM

(16-03-2015 09:36 AM)aarifwaghoo Wrote:  mannat mante hai ki ladka hoga to kan me baali pehnayenge aur fir jab ladka paida hota hai to uske ek ya dono kaan me ched karke baali pehnate hai. Ye karna kaisa?

Answered by Hazrat Mufti Mohammed Ashraf Saadi sahab Qibla on whatsApp

Ladka ki kan chedwana haram he aisa haram cheez ke liye mannath mangana jayiz nahee na jayiz wala kam ke liye mannath mana gaya to vo mannath nahee hothi is lise swalal pocha gaya soorath me aisa karne se bache والله أعلم