Darul Iftah Ahle Sunnat (Fiqha Shafaee)
Qurbani ke janwer ki khaal sadqa kar sakte hain kia aur jis se zibah karaya jai us ko - Printable Version

+- Darul Iftah Ahle Sunnat (Fiqha Shafaee) (http://shafaeefiqh.net)
+-- Forum: ANSWERS TO YOUR QUESTIONS BY MUFTI SAHAB (http://shafaeefiqh.net/forumdisplay.php?fid=42)
+--- Forum: QURBANI / AQEEQA / ZABEEHA (http://shafaeefiqh.net/forumdisplay.php?fid=63)
+--- Thread: Qurbani ke janwer ki khaal sadqa kar sakte hain kia aur jis se zibah karaya jai us ko (/showthread.php?tid=2187)Qurbani ke janwer ki khaal sadqa kar sakte hain kia aur jis se zibah karaya jai us ko - aarifwaghoo - 08-09-2016

Qurbani ke janwer ki khaal sadqa kar sakte hain kia aur jis se zibah karaya jai us ko btaor muaawza mein qurbani ka ghosht de sakte hai?


RE: Qurbani ke janwer ki khaal sadqa kar sakte hain kia aur jis se zibah karaya jai us ko - aarifwaghoo - 08-09-2016

(08-09-2016, 11:11 AM)aarifwaghoo Wrote: Qurbani ke janwer ki khaal sadqa kar sakte hain kia aur jis se zibah karaya jai us ko btaor muaawza mein qurbani ka ghosht de sakte hai?

Answered by Huzoor Mufti Muhammad Ashraf Saadi Sahab Qibla on Whatsapp

sunnath qurbani ki khaal khud rak skte hen ya gareebon de sakte hen jo zabiha kiya ya uske liye kam kiye use muaawaza men dena jayiz nahee والله اعلم