Darul Iftah Ahle Sunnat (Fiqha Shafaee)
Hazrat kya menda ya dumba ki bhi umar 2 saal mukammal hona zaroori hain ? - Printable Version

+- Darul Iftah Ahle Sunnat (Fiqha Shafaee) (http://shafaeefiqh.net)
+-- Forum: ANSWERS TO YOUR QUESTIONS BY MUFTI SAHAB (http://shafaeefiqh.net/forumdisplay.php?fid=42)
+--- Forum: QURBANI / AQEEQA / ZABEEHA (http://shafaeefiqh.net/forumdisplay.php?fid=63)
+--- Thread: Hazrat kya menda ya dumba ki bhi umar 2 saal mukammal hona zaroori hain ? (/showthread.php?tid=2202)Hazrat kya menda ya dumba ki bhi umar 2 saal mukammal hona zaroori hain ? - aarifwaghoo - 08-09-2016

Hazrat kya menda ya dumba ki bhi umar 2 saal mukammal hona zaroori hain ?


RE: Hazrat kya menda ya dumba ki bhi umar 2 saal mukammal hona zaroori hain ? - aarifwaghoo - 08-09-2016

(08-09-2016, 12:05 PM)aarifwaghoo Wrote: Hazrat kya menda ya dumba ki bhi umar 2 saal mukammal hona zaroori hain ?

Answered by Huzoor Mufti Muhammad Ashraf Saadi Sahab Qibla on Whatsapp

bhed ( menda ) uski umr 1 sal kafi he والله اعلم