Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hazrat kurbani ki niyat karne wale ko kurbani dene tak Nakhun aur baal na tarashne k
08-09-2016, 12:04 PM,
#1
Hazrat kurbani ki niyat karne wale ko kurbani dene tak Nakhun aur baal na tarashne k
Hazrat kurbani ki niyat karne wale ko kurbani dene tak
Nakhun aur baal na tarashne ki kya hikmate hain ?
08-09-2016, 12:04 PM,
#2
RE: Hazrat kurbani ki niyat karne wale ko kurbani dene tak Nakhun aur baal na tarashne k
(08-09-2016, 12:04 PM)aarifwaghoo Wrote: Hazrat kurbani ki niyat karne wale ko kurbani dene tak
Nakhun aur baal na tarashne ki kya hikmate hain ?
Answered by Huzoor Mufti Muhammad Ashraf Saadi Sahab Qibla on Whatsapp

jis ne qurbani karne ki irada kiya uska sare aaza jahan tak uska khon uska bal uska nakhon use aakhirath me gava dega aour use magfirath ke liye dua karega han kisee ne us bal nakhon wagaira kata to jis ko kata vo use gavan aour dua se mahroom ho jayega والله اعلم م


Forum Jump:

Users browsing this thread: 1 Guest(s)

Contact Us | Darul Iftah Ahle Sunnat (Fiqha Shafaee) | Return to Top | | Lite (Archive) Mode | RSS Syndication | Sitemap