Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Agar janwar per najasat lag jaye lekin sukh kar jad jaye to wo jagah paak hai kya ye
08-09-2016, 12:09 PM,
#1
Agar janwar per najasat lag jaye lekin sukh kar jad jaye to wo jagah paak hai kya ye
Agar janwar per najasat lag jaye lekin sukh kar jad jaye to wo jagah paak hai kya ye masla shafai mai bhi sahi hai
08-09-2016, 12:10 PM,
#2
RE: Agar janwar per najasat lag jaye lekin sukh kar jad jaye to wo jagah paak hai kya ye
(08-09-2016, 12:09 PM)aarifwaghoo Wrote: Agar janwar per najasat lag jaye lekin sukh kar jad jaye to wo jagah paak hai kya ye masla shafai mai bhi sahi hai

Answered by Huzoor Mufti Muhammad Ashraf Saadi Sahab Qibla on Whatsapp

najasat suk gaya to bap nahee hoti he balke use dhona hi padega uka rand bo test nikalne tak use dhona zaroori he والله اعلم


Forum Jump:

Users browsing this thread: 1 Guest(s)

Contact Us | Darul Iftah Ahle Sunnat (Fiqha Shafaee) | Return to Top | | Lite (Archive) Mode | RSS Syndication | Sitemap