Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Mufti sahab yahan gulf me koi bakre ki khaal nahi leta jada tar log kachre me penk d
08-09-2016, 12:10 PM,
#1
Mufti sahab yahan gulf me koi bakre ki khaal nahi leta jada tar log kachre me penk d
Mufti sahab yahan gulf me koi bakre ki khaal nahi leta jada tar log kachre me penk dete hai ya Jala dete hain aisa surat me Zaid ko kya karna hoga
08-09-2016, 12:11 PM,
#2
RE: Mufti sahab yahan gulf me koi bakre ki khaal nahi leta jada tar log kachre me penk d
(08-09-2016, 12:10 PM)aarifwaghoo Wrote: Mufti sahab yahan gulf me koi bakre ki khaal nahi leta jada tar log kachre me penk dete hai ya Jala dete hain aisa surat me Zaid ko kya karna hoga

Answered by Huzoor Mufti Muhammad Ashraf Saadi Sahab Qibla on Whatsapp

aisee soorath me ganv me kisee se kaha jaye ke aap ki taraf se qurbani karne ki yani waqalath banaye aisa kar sakte hen ham jahan rahte hen wahan sahee tareeqa se qurbani nahee kar sakte hen to hame dosre ganv me qurbani ke liye waqalath kar sakte hen والله اعلم


Forum Jump:

Users browsing this thread: 1 Guest(s)

Contact Us | Darul Iftah Ahle Sunnat (Fiqha Shafaee) | Return to Top | | Lite (Archive) Mode | RSS Syndication | Sitemap