Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
shafiyon ke liye kasar kitne din tak hai? Agar ham Ek hafte ke liye safar pe jaa rahe
30-04-2018, 02:24 PM,
#1
shafiyon ke liye kasar kitne din tak hai? Agar ham Ek hafte ke liye safar pe jaa rahe
shafiyon ke liye kasar kitne din tak hai? Agar ham Ek hafte ke liye safar pe jaa rahe ho toh kya hata bhar kasar namaz padhna hoa.?
30-04-2018, 02:25 PM,
#2
RE: shafiyon ke liye kasar kitne din tak hai? Agar ham Ek hafte ke liye safar pe jaa rahe
(30-04-2018, 02:24 PM)aarifwaghoo Wrote: shafiyon ke liye kasar kitne din tak hai? Agar ham Ek hafte ke liye safar pe jaa rahe ho toh kya hata bhar kasar namaz padhna hoa.?

Answered by Huzoor Mufti Muhammed Ashraf Saadi sahab Qibla on Whatsapp

jis jagha jakr 3 din se zyada rahne ka niyyath kare tu us jagah par pahunch the hi vo muqeem ban jayega phir use jama qasar padna jayiz nahee he


Forum Jump:

Users browsing this thread: 1 Guest(s)

Contact Us | Darul Iftah Ahle Sunnat (Fiqha Shafaee) | Return to Top | | Lite (Archive) Mode | RSS Syndication | Sitemap